Recent Donations

Sheli Shlomo

$500.00

Marcela Dafna

$10,000.00

Chen Ohana

$1,800.00

Good 7 רוני אמרוסי

$5,000.00

Liran Portal

$3,000.00

Moshe Vaknin

$1,000.00

Anonymous

$36.00

Anonymous

$360.00

Yaniv Amsalem

$300.00

Shai amoyal

$2,500.00

shay medina

$1,000.00

Tomer Nahum

$72.00